Dane

Nazwa / Imię i nazwisko: *
Ulica i nr domu: * Miasto i kod: *
E-mail: * Nr telefonu:
NIP: REGON:

Login: *
Hasło: *
Powtórz hasło: *

Wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych osobowych do realizacji zamówień i wystawiania rachunków (zgodnie z Ustawą z dnia 27.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust. Nr 133 poz. 883).

Administratorem Państwa danych osobowych jest PW KRAK MIROSŁAW DYGA, ul. Meissnera 4/30, 31-457 Kraków, dalej PW KRAK, który je wykorzystuje w celu:

  1. przygotowania oferty, ewentualnych negocjacji
  2. realizacji umowy sprzedaży i wystawienie faktury VAT

na podstawie art.6 ust.1 lit.b Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/676 z dn.27 kwietnia 2016r. (dalej RODO) przez okres niezbędny do wykonania zawartej umowy z PW KRAK.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne. W zakresie niezbędnym do zawarcia i wykonania umowy podanie danych identyfikujących tożsamość i teleadresowych warunkuje zawarcie umowy.

Państwa dane są pozyskiwane wyłącznie bezpośrednio lub od reprezentanta i nie są udostępniane innym podmiotom. Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, przeniesienia, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, wniesienia skargi, wycofania zgody na ich przetwarzanie na zasadach wynikających z RODO. Z powyższych praw można skorzystać poprzez kontakt email (biuro@stolarniakrak.pl) lub za pomocą poczty tradycyjnej na adres: PW KRAK, ul. Meissnera 4/30, 31-457 Kraków.